Disclaimer

FORMALNE OŚWIADCZENIE O OGRANICZENIU ODPOWIEDZIALNOŚCI

WPROWADZENIE

Niniejsze oświadczenie o ograniczeniu odpowiedzialności („Oświadczenie”) określa warunki korzystania z witryny internetowej LeadSummit.pl („Witryna”) oraz wszelkie informacje, treści, narzędzia i usługi dostępne na Witrynie („Usługi”). Korzystając z Witryny i Usług, wyrażasz zgodę na postanowienia niniejszego Oświadczenia. Jeśli nie zgadzasz się z postanowieniami niniejszego Oświadczenia, nie korzystaj z Witryny i Usług.

OGÓLNE ZASADY

Właściciel i operator Witryny nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, straty lub koszty wynikające z korzystania z Witryny i Usług. Witryna i Usługi są udostępniane „tak jak są” i „tak jak są dostępne” bez żadnych gwarancji lub zobowiązań, wyraźnych lub domniemanych. Właściciel i operator Witryny nie gwarantuje, że Witryna i Usługi będą zawsze dostępne, niezawodne, wolne od błędów, bezpieczne lub wolne od wirusów.